نمایش 49–60 از 73 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق افشان 2 در 1.5 مدل CBL215 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان24.900
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 10 مدل CBL210 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان164.200
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 2.5 مدل CBL225 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان40.400
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 4 مدل CBL24 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان63.200
  1. کابل برق افشان
رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 4 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 6 مدل CBL26 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان93.000
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 6 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 1 مدل CBL31 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان26.100
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 1.5 مدل CBL315 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان37.200
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 10 مدل CBL310 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان240.900
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 2.5 مدل CBL325 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان60.500
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 4 مدل CBL34 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان92.700
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 4 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 6 مدل CBL36 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان139.000
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 6 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 4 در 1 مدل CBL41 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان34.300
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل