نمایش 9 24 36

کابل برق افشان 4 در 1.5 مدل CBL415 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان48.800
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 4 در 10 مدل CBL410 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان317.000
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 4 در 2.5 مدل CBL425 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان79.000
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 4 در 4 مدل CBL44 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان123.200
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 4 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 4 در 6 مدل CBL46 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان181.800
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 6 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 5 در 1.5 مدل CBL515 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان60.700
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 5 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 5 در 10 مدل CBL510 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان378.000
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 5 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 5 در 2.5 مدل CBL525 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان98.400
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 5 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 5 در 4 مدل CBL54 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان153.400
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 4 × 5 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 5 در 6 مدل CBL56 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان225.700
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 6 × 5 اندازه (متراژ کلاف): 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل تلفن چهار زوج 0.6*2*4 آلومینیوم مدل CCA4206 رنگ بنفش – بابک کابل

تومان6.720
کابل برق افشان رنگ : بنفش جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 0.6 × 2 × 4 اندازه (متراژ کلاف) : 300 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل تلفن دو زوج 0.6*2*2 آلومینیوم مدل CCA2206 رنگ بنفش – بابک کابل

تومان4.400
کابل برق افشان رنگ : بنفش جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 0.6 × 2 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 500 متر برند (سازنده) : بابک کابل