نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق افشان 2 در 1 مدل CBL21 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان14.440
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 1.5 مدل CBL215 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان20.520
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 10 مدل CBL210 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان127.300
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 2.5 مدل CBL225 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان32.680
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 4 مدل CBL24 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان51.300
  1. کابل برق افشان
رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 4 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 2 در 6 مدل CBL26 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان74.100
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 6 × 2 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 1 مدل CBL31 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان20.995
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 1.5 مدل CBL315 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان29.545
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 10 مدل CBL310 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان184.870
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 2.5 مدل CBL325 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان48.545
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 4 مدل CBL34 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان77.425
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 4 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

کابل برق افشان 3 در 6 مدل CBL36 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان111.530
کابل برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 6 × 3 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل