نمایش 1–12 از 73 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم افشان 1 در 1 مدل B11 رنگ آبی – بابک کابل کرمان

تومان7.760
سیم برق افشان رنگ : آبی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1 مدل BL11 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان7.760
سیم برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1 مدل BR11 رنگ قهوه ای – بابک کابل کرمان

تومان7.760
سیم برق افشان رنگ : قهوه ای جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1 مدل G11 رنگ سبز – بابک کابل کرمان

تومان7.760
سیم برق افشان رنگ : سبز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1 مدل R11 رنگ قرمز – بابک کابل کرمان

تومان7.760
سیم برق افشان رنگ : قرمز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1 مدل Y11 رنگ زرد – بابک کابل کرمان

تومان7.760
سیم برق افشان رنگ : زرد جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1.5

تومان10.700
سیم برق افشان رنگ : سبز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1.5 مدل B115 رنگ آبی – بابک کابل کرمان

تومان10.700
سیم برق افشان رنگ : آبی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1.5 مدل BL115 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان10.700
سیم برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1.5 مدل BR115 رنگ قهوه ای – بابک کابل کرمان

تومان10.700
سیم برق افشان رنگ : قهوه ای جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1.5 مدل R115 رنگ قرمز – بابک کابل کرمان

تومان10.700
سیم برق افشان رنگ : قرمز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 1.5 مدل Y115 رنگ زرد – بابک کابل کرمان

تومان10.700
سیم برق افشان رنگ : زرد جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 1.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل