نمایش 13–24 از 73 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم افشان 1 در 10 رنگ آبی – NYAF 1 to 10

تومان73.100
سیم برق افشان رنگ : آبی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 10 مدل BL110 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان73.100
سیم برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 10 مدل BR110 رنگ قهوه ای – بابک کابل کرمان

تومان73.100
سیم برق افشان رنگ : قهوه ای جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 10 مدل G110 رنگ سبز – بابک کابل کرمان

تومان73.100
سیم برق افشان رنگ : سبز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 10 مدل R110 رنگ قرمز – بابک کابل کرمان

تومان73.100
سیم برق افشان رنگ : قرمز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 10 مدل Y110 رنگ زرد – بابک کابل کرمان

تومان73.100
سیم برق افشان رنگ : زرد جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 10 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 2.5 مدل B125 رنگ آبی – بابک کابل کرمان

تومان17.700
سیم برق افشان رنگ : آبی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 2.5 مدل BL125 رنگ مشکی – بابک کابل کرمان

تومان17.700
سیم برق افشان رنگ : مشکی جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 2.5 مدل BR125 رنگ قهوه ای – بابک کابل کرمان

تومان17.700
سیم برق افشان رنگ : قهوه ای جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 2.5 مدل G125 رنگ سبز – بابک کابل کرمان

تومان17.700
سیم برق افشان رنگ : سبز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 2.5 مدل R125 رنگ قرمز

تومان17.700
سیم برق افشان رنگ : قرمز جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل

سیم افشان 1 در 2.5 مدل Y125 رنگ زرد – بابک کابل کرمان

تومان17.700
سیم برق افشان رنگ : زرد جنس هادی : مس با خلوص 99.99% سایز (سطح مقطع) : 2.5 × 1 اندازه (متراژ کلاف) : 100 متر برند (سازنده) : بابک کابل